Oriya Film Actors

Following are the actors currently active in Oriya Films.

Sidhanta Mohapatra Anubhav Bijaya Mohanty
Hara Pattanayak Mihir Dash

Actor First Movie
Gopal Ghosh Shree Jagannath
Goura Prasad Ghosh Kedar Gouri
Sarat Pujari Mahalaxmi Puja
Akshya Mohanty Shree Lokanath
Pramod Panigrahi Parinam
ShriRam Panda Dharitri
Harish Mohapatra KanakLata
Prasant Nanda NuaBou
Suresh Mishra Mamata
Gobinda Tej KrushnaSudama
Uttam Mohanty Abhiman
Chakrapani Punar Milana
Bijaya Mohanty NagaPhasa
Ajit Das Pipasa
Ajit Kar Punar Milana
Kasi Ratha Chinha Achinha
Srikanta Nanda Mathura Bijaya
Prithwiraj Nayak Sabu Maya Re Baya
Mihir Das Ramayana
Siddhanta Mohapatra Sradhanjali
Anubhav I Love You
Sritam Das Sabitri
Mithun Chakrabarty Sahar Jaluchi
Sunil Kumar Hari Bhai Harena
Arindam PremaRutu Asilare
Sagar Mishra Suna Palinki
Samaresh Routray Mo SunaPua
Dusmanta E Mana Manena
Abhaya Kumar Call Waiting
Budhaditya I Love My India
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License